Διευκρινήσεις σχετικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας εξοπλισμού των βρεφονηπιακών σταθμών

By | Προκηρύξεις - προσλήψεις

Παρατίθεται το έγγραφο που αναφέρεται σε διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της Μελέτης 2/2018, αναφορικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό:…

Read More

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

By | Προκηρύξεις - προσλήψεις
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με σφραγισμένες προσφορές για την "Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες των δύο (2) νέων τμημάτων βρεφών στους Α’ & Β’ Βρεφονηπιακό & Παιδικό Σταθμό Αιγίου και Βρεφονηπιακό...
Read More

Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Δράσης ‘εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής’ 2017-18

By | Προκηρύξεις - προσλήψεις

επισυνάπτονται τα παρακάτω έγγραφα: Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ1/2018 με αριθ. πρωτ. 1076/11-4-2018 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ…

Read More

Ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός προμήθειας συνθετικού χλοοτάπητα για το γήπεδο Ν. Πλαστήρα

By | Προκηρύξεις - προσλήψεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με σφραγισμένες προσφορές για την “Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα για το γήπεδο Ν. Πλαστήρα” με κριτήριο κατακύρωσης…

Read More

Ανακοίνωση πρόσληψης γυμναστών – πρόγραμμα Άθλησης για όλους

By | Λοιπά νέα, Πρόγραμμα άθλησης για όλους, Προκηρύξεις - προσλήψεις

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα Γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ., στην διεύθυνση Βασιλέως Κων/νου 76 στο Αίγιο,…

Read More
X